Eng | |

Eng | |

Cheung Tong & Rosa Solicitors

In association with Ronald Tong & Co

Notary Public and China-Appointed Attesting Officer

Agents for Trade Marks

Eng | 繁 |

本行律師可在一個以上的司法管轄區內執業,除香港外包括英格蘭和威爾斯、澳洲維多利亞省、澳洲首都省及新加坡。英語、廣東話及普通話是我們不同的專業人士所使用的不同工作語言。

無論客戶是法團或是個人,本律師行均可在廣泛的法律專業領域中,為我們的客戶提供其需要的服務。本律師行憑自身的專業及敬業精神,已獲得良好的信譽。

 

合夥人

唐滙棟 

唐滙棟律師,本行之資深合夥人,自 1976 年成為香港律師,亦是香港國際公證人、中國委托公証人及碧桂園控股有限公司 (02007.HK) 的獨立非執行董事。

電話: 2829-0038
電郵ronald@ctrlawyers.com.hk

 

羅凱栢

羅凱栢律師,銅紫荊星章 (BBS),本行之資深合夥人,自 1980 年成為香港律師,亦是英國特許仲裁司學會資深會士,TCL電子控股有限公司 (01070.HK) 的非執行董事

電話: 2829-0039
電郵atr@ctrlawyers.com.hk

 
 
 

 

 

 

蔡鳳儀

電話: 2829-0027
電郵joannechoy@ctrlawyers.com.hk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

張寶文 

 

電話: 2829-0083
電郵maggiecheung@ctrlawyers.com.hk 

 

李煥姿

電話: 2829-0093
電郵: irislee@ctrlawyers.com.hk

 

 

 

 

 

 

 

 

律師

陳浩恩

電話: 2829-0025

電郵: maxchan@ctrlawyers.com.hk

韓詠蓉

電話: 2829-0082

電郵: winghun@ctrlawyers.com.hk

林詠嘉

電話: 2829-0085

電郵: sandralam@ctrlawyers.com.hk

劉詠彤

電話: 2829-0023

電郵: vanessalau@ctrlawyers.com.hk

李文琪

電話: 2829-0086

電郵: franceslee@ctrlawyers.com.hk

吳亮緯

電話: 2829-0022

電郵: kennethng@ctrlawyers.com.hk

胡誠軒

電話: 2829-0000

電郵: tommywu@ctrlawyers.com.hk

 

 

 

 

 


 

 

張秀儀 唐滙棟 羅凱栢 律師行 2020 版權所有,翻印必究。